Gewijzigde therapie
Meer
Gewijzigde profylaxe
Meer
Gewijzigde medicatie
Meer
fluconazol 11 maanden ago
cefuroxim 11 maanden ago
amikacine 1 jaar ago
Gewijzigde pagina
Meer

Home

Welkom bij het Antibiotica Boekje van het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen!

De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. 

De antibioticumcommissie van het CWZ heeft zoveel mogelijk getracht de SWAB richtlijnen te volgen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in diverse opleidingsziekenhuizen, waaronder het CWZ. Waar nodig zijn door de antibioticumcommissie lokale aanpassingen aangebracht en verwerkt. In de huidige richtlijnen zijn ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden.

In deze nieuwe editie 3.0, gelanceerd in januari 2019, is er naast een deel voor volwassen patiënten ook een deel voor kinderen. Het kinderdeel is samengesteld door de werkgroep antibioticabeleid bij kinderen, onderdeel van de sectie pediatrische infectieziekten en immunologie (SPII) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

homepage switch

 

U kunt van het volwassenendeel naar het kinderdeel van het boekje schakelen via de switch die linksboven te vinden is op de nieuwe website, zie voorbeeld.

Er is een web-versie van het nationale boekje, en een versie die geschikt is voor iPhone/Android.

Eventuele suggesties of opmerkingen kunt u sturen aan: de voorzitter van de Antibioticum Commissie:

Dr. A.S.M. Dofferhoff, internist-infectioloog internisten@cwz.nl