ceftazidim

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DD - Third-Generation Cephalosporins -> J01DD02 - Ceftazidime
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Fortum

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 500mg 2 dd tot max. 2000mg 3 dd
Opmerkingen:

Bij CF: 100-150 mg/kg lich.gewicht per dag in 3 doses of 4-6 g elke 24 uur als continue infusie (na een oplaaddosis van 2 g), max. 9 g per dag

Nierfunctie

Opmerkingen GFR algemeen:

Intermitterende infusie: GFR 30-50 ml/min: 1 g elke 12 uur, bij ernstige infecties 1.5 g elke 12 uur of 1 g elke 8 uur. GFR 10-30 ml/min: 1 g elke 24 uur, bij ernstige infecties 1.5 g elke 24 uur. GFR kleiner dan 10 ml/min: oplaaddosis 1 g, gevolgd door 0.5-1 g elke 24 uur. Continue infusie: GFR 30-50 ml/min: oplaaddosis 2 g, gevolgd door 1-3 g elke 24 uur. GFR 10-30 ml/min: oplaaddosis 2 g, gevolgd door 1 g elke 24 uur. GFR kleiner dan 10 ml/min: oplaaddosis 1 g, gevolgd door 0.5-1 g elke 24 uur. Bij bovenstaande adviezen is geen rekening gehouden met de gevoeligheid van de verwekker.
Renale eliminatie: 80-90%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: oplaaddosis 1 g, gevolgd door 0.5-1 g per dag in 1 dosis of als continue infusie

Hemodialyse: intermitterende hemodialyse: iv 1 g per dag, op dialysedagen na de dialyse toedienen

CAV / VVHD: iv 1-3 gram per dag in 2 doses

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1176.5
Bijgewerkt: 08/14/2020 - 11:02
Status: Published

Externe links
Categorie