ceftibuten

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DD - Third-Generation Cephalosporins -> J01DD14 - Ceftibuten
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Cedax

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
400mg 1 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
<50
Dosering:
gebruik vermijden vanwege het ontbreken van gegevens
Renale eliminatie: 60-70%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: onbekend

Hemodialyse: na elke dialyse 400 mg

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1201.2
Bijgewerkt: 08/14/2020 - 11:01
Status: Published

Externe links
Categorie