4. Desensitizatie

Omschrijving:

Zie eerst bovenstaand stappenplan    

Contra-indicatie: syndroom van Stevens Johnson of exfoliatieve dermatitis.   

Alleen bij IgE-afhankelijke allergie voor penicilline en dwingende noodzaak voor toediening van pencilline (-derivaat) of cefalosporine:
- i.o.m. allergoloog zeer voorzichtig orale proefdoseringen geven à 15 minuten,
- onder dezelfde voorzorgsmaatregelen als onder Proefbehandeling.
- hierbij bestaat kans op anafylaxie!