5. Indeling type allergie

Omschrijving:

Type reactie (tijd na toediening):    

Directe reactie (0-1 u):

Anafylaxie: mediator IgE.
Hypotensie: IgE.
Larynxoedeem, bronchusobstructie, rhinitis: IgE.
Urticaria, angio-oedeem, erytheem of jeuk: IgE.    

Versnelde reactie (1-72 u):

Urticaria, angio-oedeem, erytheem of jeuk: mediator IgE (+IgG).
Larynxoedeem, bronchusobstructie: IgE (+IgG).    

Uitgestelde reactie (van 72 u tot wk):

Geneesmiddelen exantheem (morbilliform): idiopathisch.
Stevens-Johnson-syndroom: idiopathisch.
Exfoliatieve dermatitis: idiopathisch.
Hypersensitivity vasculitis: mediator Ag-Ab complexen?
Geneesmiddelenkoorts: Ag-Ab complexen?
Serumziekte: Ag-Ab complexen?
Interstitiele nefritis: IgG, IgM.
Immuun hemolytische anemie: IgG, IgM.
Neutro-, trombopenie: IgG, IgM.