6. Proefbehandeling

Omschrijving:

Zie eerst bovenstaand stappenplan    

Indien GEEN huidreacties bij allergologisch onderzoek optreden, is hernieuwde toediening van penicilline (-derivaat) mogelijk; zekerheidshalve eerst proefdoseringen

toedienen als volgt:
- patiënt op bed met waakinfuus.
- adrenaline spuitklaar (zie acute behandeling anafylaxie), overige middelen, spuiten etc. als bij acute behandeling anafylaxie onder handbereik.
- monitoring pols, bloeddruk; bij patiënten met bronchusobstructie: meting piekstroom.
- continue supervisie voor snelle reactie in geval van anafylaxie.
- schema proefdosering penicilline G:

  • 1.000 E in 1 ml sc. Indien geen reactie na 30 min:
  • 10.000 E in 1 ml sc. Indien geen reactie na 30 min:
  • 100.000 E in 1 ml sc.

- indien ook laatste proefdosis na 30 min geen reacties geeft: aansluitend elke gewenste dosering van een pencilline (-derivaat) of cefalosporine toedienen.

De kans op anafylaxie is hierbij minimaal, die voor andere vormen van allergie (serumziekte e.d.) niet uitgesloten.