Aangifteplichtige ziekten - achtergrond

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de infectieziekten van groep A, B1,B2 en C volgens de Wet Publieke Gezondheid (1 december 2008) bij de GGD gemeld moeten worden.    

Criteria die leiden tot opname in de lijst van meldingsplichtige ziekten zijn:
• Er is een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen. Gezien de aard en besmettelijkheid van de ziekte moeten, al dan niet dwingend opgelegde, maatregelen getroffen worden om verspreiding van de ziekte te voorkomen;
• De infectieziekte heeft mogelijk internationale consequenties en moet worden gemeld aan de WHO volgens de IGR;
• De melding is onmisbaar voor preventie en bestrijding en kan niet op andere wijze verkregen worden;
• Gegevens zijn van belang om afgeleide risico’s voor bredere populatie tijdig te signaleren, zoals vaccinfalen in het Rijksvaccinatieprogramma.    

Aangifte: wie, wanneer en hoe
Alle ziekten dienen zowel door de behandelend arts als door het laboratorium bij de GGD op naam van de patiënt te worden gemeld.

A: een vermoed of vastgesteld geval van een ziekte uit groep A (pokken, polio en SARS) direct melden aan de afdeling Infectieziekten van de GGD.
B1: een vermoede of vastgestelde infectie door het aviair influenzavirus, difterie, rabies of virale hemorragische koorts dient u binnen 24 uur per telefoon te melden aan de GGD, dus zo nodig ook in het weekeinde of op feestdagen.

Overige ziekten van B1 (pest en tuberculose), ziekten van groep B2, en C: een vastgesteld geval binnen één werkdag melden aan de afdeling infectieziekten van de GGD. Daarnaast dient een arts een in een praktijk ongewone verheffing van een niet-meldingsplichtige infectieziekte, die gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid binnen één werkdag per telefoon te melden bij de GGD. 

Bron: www.rivm.nl/cib/themas/wetgeving