Aangifteplichtige ziekten - indeling

Groep A:

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening

 • pokken
 • polio
 • SARS    

Groep B1:

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod van beroepsuitoefening

 • humane infectie met aviair influenzavirus
 • difterie
 • pest
 • rabies
 • tuberculose
 • virale hemorragische koortsen

Groep B2:

Mogelijk wettelijke maatregelen: verbod van beroepsuitoefening

 • buiktyfus
 • cholera
 • hepatitis A
 • hepatitis B
 • hepatitis C (recent opgelopen)
 • kinkhoest
 • mazelen
 • paratyfus A, B, C
 • rubella
 • shigatoxineproducerende Escherichia coli/enterohemorragische Escherichia coli-infectie
 • shigellosis
 • invasieve groep-A streptokokkeninfectie
 • voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron    

Groep C:

Mogelijk wettelijke maatregelen: geen

 • antrax
 • bof
 • botulisme
 • brucellose
 • ziekte van Creutzfeldt-Jacob (klassieke en variant vorm)
 • gele koorts
 • invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 • hantavirusinfectie
 • legionellose
 • leptospirose
 • listeriose
 • malaria
 • meningokokkenziekte
 • MRSA-infectie (clusters buiten het ziekenhuis)
 • invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen t/m/5 jaar
 • psittacose
 • Q-koorts
 • tetanus
 • trichinose
 • West-Nilevirusinfectie

Bron: www.rivm.nl/cib/themas/wetgeving