Cholangitis en Cholecystitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd

Algemene opmerkingen

Eventueel nog te combineren met 1 dd aminoglycoside in overleg met A-team.

Orale switch: amoxicilline/clavulaanzuur 3 dd 875/125 mg.

Na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-143779.3
Bijgewerkt: 04/01/2021 - 16:46
Status: Published