IV - Orale switch

Wanneer switchen naar oraal?

 
 Patiënt moet hemodynamisch stabiel zijn. Tevens moeten de tekenen en verschijnselen van de infectie aan het verbeteren zijn en de temperatuur en een evt. leukocytose moeten een duidelijke tendens tot normaliseren vertonen.

 
 Met het orale regime moeten ter plekke van de infectie voldoende hoge spiegels bereikt worden.

  • Dit betekent dat orale therapie meestal onmogelijk is in geval van: - meningitis, intracraniële abcessen - endocarditis - ernstige weke-delen infecties, zoals bijv. groep-A-streptokokken infecties - mediastinitis - infecties van/met kunstmateriaal, o.a. lijnsepsis - S. aureus bacteriëmie - Pseudomonas sepsis (in overleg) - Legionella pneumonie - cystic fibrosis - ongedraineerde abcessen en empyeem - bij diepe neutropenie (granulocyten < 500 mm3) verdient intraveneuze therapie de voorkeur. Bij leverabcessen, gedraineerde empyemen, osteomyelitis en artritis kan evt. in overleg na twee weken worden overgegaan op orale medicatie.

 
 Patiënt moet in staat zijn medicatie in te nemen, en er mogen geen aanwijzingen zijn voor malabsorptie. - Bij gebruik van Ca of Mg bevattende antacida of sucralfaat, moet bedacht worden dat dit de opname van ciprofloxacine en clindamycine verstoort. - Het gebruik van hoge dosering of sterk werkzame opiaten kan de opname van antibiotica vertragen.

 
 Met inachtneming van bovengenoemde is een switch meestal verantwoord na twee tot drie dagen intraveneuze therapie.

Switchen van intraveneus naar oraal

Zo mogelijk switchen op basis van een gekweekte verwekker. Indien ciprofloxacine de enige orale optie is, moet er hiernaar geswitched worden en anders is er een voorkeur voor een ander antibioticum. Bij twijfel overleg! Let ook op eerdere kweken met resistente micro-organismen. Als er geen verwekker bekend is:

Sepsis eci (zowel community als hospital-acquired):

ceftriaxon wordt geswitched naar antibioticum op basis van het focus of een positieve kweek met een vermoedelijke verwekker, anders overleg met het A-team (arts-microbioloog 7556 of internist-infectioloog 2089 of 2091)

Sepsis, focus luchtwegen (CAP):

zoals verwoord in het CAP-protocol.

Sepsis, focus luchtwegen (HAP):

ceftriaxon wordt geswitched naar amoxicilline/clavulaanzuur 3 x 875/125 mg

Sepsis, focus abdominaal (zowel community als hospital-acquired):

ceftriaxon wordt geswitched naar amoxicilline/clavulaanzuur 3 x 875/125 mg

Sepsis, focus urinewegen

ceftriaxon wordt geswitched op basis van gekweekte verwekker, er is een voorkeur voor co-trimoxazol 2 x 960 mg of amoxicilline clavulaanzuur 3 x 875/125 mg boven ciprofloxacine 2 x 500 mg