hospital-acquired pneumonie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 tot 7 dagen

Algemene opmerkingen

Bij massale aspiratie kan anaerobe dekking overwogen worden.

Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken, o.a. dekking Ps.aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar.

Bij verdenking Pseudomonasinfectie: ceftazidim iv 2000 mg 3 dd + tobramycine iv 1 dd totdat resistentie bekend is.

Ceftazidimdosering evt. aanpassen op basis van de MIC.

Behandelduur bij VAP maximaal 8 dagen.

Aminoglycoside alleen toevoegen bij ernstige sepsis.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7578.5
Bijgewerkt: 12/29/2021 - 16:52
Status: Published