endometritis puerperalis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 14 dagen

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Algemene opmerkingen

In geval van sepsis overweeg toevoegen aminoglycoside.

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html     

Evt switch therapie naar oraal: amoxicilline-clavulaanzuur 3 dd 875 mg po;

Therapie aanpassen op geleide van kweek en gevoeligheidspatroon:

S. aureus: flucloxacilline

Hemolytische streptokok: penicilline G

Gram neg. staven: ceftriaxon

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8116.4
Bijgewerkt: 12/29/2021 - 16:54
Status: Published