ceftaroline fosamil

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DI - Other Cephalosporins -> J01DI02 - Ceftaroline fosamil
Administratie categorie: Beperkt Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Zinforo

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
600mg 2 dd
Opmerkingen:

als intraveneuze infusie gedurende 60 minuten

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
30 - 50
Dosering:
normale startdosis, vervolgens 400 mg
Interval:
12 uur
GFR:
10 - 30
Dosering:
normale startdosis, vervolgens 300 mg
Interval:
12 uur
GFR:
<10
Dosering:
normale startdosis, vervolgens 200 mg
Interval:
12 uur
Renale eliminatie: 88%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: normale startdosis, vervolgens 200 mg elke 12 uur

Hemodialyse: normale startdosis, vervolgens 200 mg elke 12 uur, bij hemodialyse op dialysedagen 1 dosis toedienen na de dialyse

CAV / VVHD: normale startdosis, vervolgens 300 mg elke 12 uur

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-8378.3
Bijgewerkt: 08/14/2020 - 11:03
Status: Published

Externe links
Categorie