prikaccident of seksueel contact

Algemene opmerkingen

Voor te nemen maatregelen i.v.m. risico op overdracht van hepatitis B, C en/of wordt verwezen naar prik- en spatletselprocedure op het kwaliteitsportaal en dient men, indien van toepassing, zsm contact op te nemen met het priksein (binnen kantooruren) of de dienstdoende arts-microbioloog.

 

http://iprova.cwz.nl/iDocument/?DocumentID=dad8b60f-e36b-4199-99d1-c2e481f9d7e1

 

Voor te nemen maatregelen i.v.m. HIV overdracht en indicatie voor PEP zal door de arts-microbioloog contact worden opgenomen met 1 van de internisten-infectioloog (via telefooncentrale). Mochten Dr Dofferhoff of Dr Sprong niet bereikbaar zijn dan kan worden overlegd met de dienstdoende internist-infectioloog van het RadboudUMC.

In principe wordt regionaal hetzelfde PEP protocol voor HIV gevolgd. Op dit moment is eerste keuze Truvada met Dolutegravir conform landelijke afspraken binnen de NvHB . Bij een persoon bij wie PEP profylaxe wordt gestart zal een afspraak gemaakt moeten worden op de poli van 1 van de internisten-infectioog en dienen deze personen binnen 48 uur beoordeeld te worden. 
 

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8814.7
Bijgewerkt: 08/10/2020 - 14:32
Status: Published