Antifungale profylaxe

Algemene opmerkingen

Bij onderstaande indicaties voor profylaxe: altijd eerst overleg met arts-microbioloog / infectioloog

Hematologische maligniteiten en beenmerg- of stamceltransplantatie Indicatie afhankelijk van de locale incidentie van invasieve aspergillose en de patiëntenpopulatie. Bij patiënten met neutropenie na chemotherapie voor een AML/MDS of HSCT eventueel: posaconazol 200 mg 3 dd po.

Levertransplantatie Bij patiënten met verhoogd risico (terminale nierinsufficiëntie of hemodialyse, retransplantatie, choledochojejunostomie, peroperatief massale bloedtransfusie, of aangetoonde peri-operatieve kolonisatie met Candida): fluconazol 400 mg 1dd.

Chronische granulomateuze ziekte (CGD) itraconazol 10 mg/kg/d (max. 200 mg 2 dd) po.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8820.2
Bijgewerkt: 10/28/2019 - 17:44
Status: Published