otitis externa maligna

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weken

Opmerking:

Switch naar ciprofloxacine po zodra mogelijk

Algemene opmerkingen

Totale behandelduur 4-6 wk

Ceftazidim dosering evt. verlagen obv MIC

Tobramycine totdat resistentiepatroon bekend is

Ciprofloxacine alleen indien bewezen gevoelig

•Ceftazidime 1000 mg oplaaddosis gevolgd door 4000 mg als continu infuus evt met gentamicine 5 mg/kg 1 dd iv; max 7dg . In overleg met A-team

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6920.3
Bijgewerkt: 01/04/2021 - 13:20
Status: Published