neurochirurgische ingrepen

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 2g eenmalig

Opmerking: neurochirurgische procedures, inclusief CNS-shunts en intrathecale pompen
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

Opmerking: transsfenoïdale hypofysechirurgie
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg eenmalig

of

vancomycine iv 1000mg eenmalig

Opmerking:

neurochirurgische procedures, inclusief CNS-shunts en intrathecale pompen

Medicatie:

clindamycine iv 600mg eenmalig

of

vancomycine iv 1000mg eenmalig

Opmerking: transsfenoïdale hypofysechirurgie

Algemene opmerkingen

.

Systemische profylaxe:  zo nodig een tweede gift bij een operatie die > 4 uur duurt en/of bij significant bloedverlies tijdens de operatie; bij allergie voor cefalosporines clindamycine of vancomycine.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8686.2
Bijgewerkt: 03/12/2019 - 11:19
Status: Published