vaatchirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

brachiocephale procedures zonder plaatsing van kunstmateriaal: geen profylaxe

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

aortaprothesen, perifere bypass

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

amputatie

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg eenmalig

of

vancomycine iv 1000mg eenmalig

Opmerking:

aortaprothesen, perifere bypass

Algemene opmerkingen

Systemische profylaxe: cefazoline eenmalig 2 g iv preoperatief, zo nodig een tweede gift bij een operatie die > 4 uur duurt en/of bij significant bloedverlies tijdens de operatie; bij allergie voor cefalosporines clindamycine of vancomycine. Voor brachiocephale procedures zonder plaatsing van kunstmateriaal wordt geen systemische profylaxe aanbevolen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8752.2
Bijgewerkt: 03/12/2019 - 11:01
Status: Published